Stena Fastigheter planerar pilotprojekt med återbrukad stålstomme

Nyheter

När Stena Fastigheter planerar nästa etapp av Trikåfabriken i Malmö är målsättningen netto noll i nybyggnationen. Stommen är en av de mest klimatpåverkande byggnadsdelarna. Därför har bolaget inlett ett samarbete inom koncernen med Stena Stål där återbrukade stålbalkar och stålpelare kommer användas för att aktivt minska klimatpåverkan. Nu har det första partiet stålbalkar köpts in.

När Stena Fastigheter planerar nästa etapp av Trikåfabriken i Malmö, denna gång en nyproduktion, så vill bolaget arbeta med återbrukat stål i så stor utsträckning som möjligt. Genom samarbetet med Stena Stål kommer bolaget en bra bit i arbetet med att minimera den totala klimatpåverkan.

– För Stena Fastigheter är hållbarheten en stark drivkraft till innovation. Att återbruka material som redan finns på marknaden är en del av vår strategi för att nå netto noll av växthusgaser till 2045. Stommen är en av de mest klimatpåverkande byggnadsdelarna vid nyproduktion. Därför har vi inlett ett samarbete med Stena Stål för att testa att använda återbrukat stål och på så sätt minska vårt klimatavtryck, säger Unni Sollbe, vd på Stena Fastigheter Malmö.

– Avtrycket från återbrukad balk blir bara några procent jämfört med nyproducerat material. Detta är en möjlighet för oss som grossist att återföra en kvalitetssäkrad produkt till marknaden med minimal CO2-påverkan, säger Frida Utterhall, utvecklingskoordinator inom Återbruk på Stena Stål.

För att lyckas med återbruk i en större skala behövs samarbeten för att lösa de hinder som ofta uppkommer i processen. För Stena Fastigheter har det inneburit att företaget fått förhålla sig till en mer flexibel inköpsprocess. Stena Stål står för lagringen och kvalitetssäkringen av balkar och pelare något som annars brukar utgöra ett sådant hinder.

– Vi har behövt utmana oss med flexibla processer då stålet har blivit tillgängligt vid olika tidpunkter, i flera dimensioner och varierande utförande, säger Sofia Lagerblad, chef för affärsutveckling på Stena Fastigheter i Malmö.

Att använda återbrukade balkar och pelare kräver även ett annat förhållningssätt under projekteringen. Exempelvis har konstruktionen dimensionerats inom ett godkänt konstruktivt spann i stället för med fasta dimensioner och infästningarna är flexibla så att varierande utförande kan ”pusslas” ihop.

Nyproduktionen av nästa etapp av Trikåfabriken är beräknad att starta under 2024. Totalt handlar det om 2 300 kvm klimatneutrala kontorsytor mitt i centrala Malmö.

*Klimatavtrycket för återbrukat stål är 35 kilo CO2 per ton, jämfört med 3 000 kilo CO2 per ton för stål som kommer från malmbaserad produktion.

För mer information se film på Youtube HÄR.