Stålnytta när tillfällig bro sparar tre varv runt jorden

Nyheter

Vid bygget av Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Dåvamyran byggs en tillfällig bro för att minska transportsträckan för masshantering. Bron spar motsvarande 3 varv runt jorden i transportsträcka och stålbron kommer dessutom att kunna flytts vidare och återanvändas vid senare etapper.

Balkarna är 43 meter långa, och levererades hellånga från Nordec i Ylivieska för att slippa skarvsvetsning på fält. Dessutom gjordes balkarna med god längdmarginal sett till Tavelåns bredd för att inte landstöden ska komma så nära själva ån. På det sättet undviker anläggningsarbetena att påverka vattenmiljön i Tavelån. Enligt Hans Thylin Sales Engineer på Nordec.  

Läs mer och se inslaget på SVT nyheter här.