Stålnätverkets tematräff 31 maj

Nyheter

Vi är glada att dela vår sammanfattning av den senaste träffen med Stålnätverket, som fokuserade på återbruk av konstruktionsstål. Under träffen fick deltagarna ta del av inspirerande föreläsningar och diskussioner i syfte att främja en hållbar och cirkulär omställning inom byggbranschen. Här delar vi ett urval bilder samt föreläsarnas presentationer.

För en kort presentation av Stålnätverket och SBI samt redogörelse av tematräffens program, se nedan pdf.


Föreläsare under dagen:

Wylliam Husson från ProDevelopment har spelat en betydande roll i utvecklingen av svenska branschstandarder för återbruk av konstruktionsstål. ProDevelopment är ett ledande kunskapsföretag inom konstruktion och byggande. Wylliam presenterade följande viktiga punkter:

 • En central aspekt för att främja omfattande återbruk är behovet av ett certifieringssystem som tillåter hantering av återbrukade stålprofiler på samma sätt som nya. Wylliam har arbetat aktivt med att ta fram detta certifieringssystem, han gick igenom befintliga och kommande standarder och handböcker som kan användas för kvalitetssäkring och märkning av återbrukade stålkomponenter.
 • Certifieringsprocedurerna för stålprofiler varierar beroende på tillgången till information. Dessa procedurer klassificeras som A, B, C och D, där A motsvarar fullständigt spårbara komponenter med tillgång till ursprungliga kontrolldokument och D motsvarar stål med okänd ursprungsinformation. Mer information om dessa procedurer och mycket annat kan hittas i MVR BS04:2021.
 • För att undvika kostsam och ineffektiv förstörande provning kan stålprofiler grupperas och genomgå oförstörande provning genom hårdhetsmätning. Den mjukaste profilen i varje grupp skickas sedan vidare för förstörande provning.
 • Wylliam demonstrerade också en hårdhetsmätning och erbjöd medlemmarna i Stålnätverket möjligheten att testa verktyget för oförstörande provning av stålkomponenters hårdhet.

För att ta del av hela Wylliams presentation, se nedan pdf.


Malin Candell från EAB, en stålentreprenör med ansvar för hela processen från projektering till montage, berättade om sina erfarenheter av återbruk :

 • Hon gav ett praktiskt exempel på hur EAB har arbetat. I samarbete med Stena Stål, som testade och certifierade återbrukade balkar, kunde en del av stålet i en byggnadsstomme bytas ut.
 • En gynnsam förutsättning för återbruk i EAB:s fall är deras affärsmodell med helhetsåtagande vid leverans av stålstommar. Detta möjliggör en smidig samordning i projekten vid eventuella anpassningar till följd av återbruk.
 • EAB ser fram emot att öka användningen av återbrukat stål i framtida projekt allteftersom interna rutiner och samarbeten med andra aktörer utvecklas ytterligare. Malin betonade också vikten av kontinuerlig dialog med grossisterna för att hitta lämpligt återbrukat konstruktionsstål för varje specifikt projekt.

För att ta del av hela Malins presentation, se nedan pdf.


Patrik Bjelovuk från grossisten Tibnor berättade om deras arbete med återbruk av stål och delade värdefulla insikter:

 • Vi behöver sluta riva och istället fokusera på demontering av stål för återbruk. Genom att återanvända stålprofiler istället för att materialåtervinna dem kan vi minska koldioxidutsläppen till en bråkdel, cirka 3%.
 • Det är viktigt att integrera återbruksprocessen i alla projekt där det är möjligt, istället för att betrakta vissa projekt som ”återbruksprojekt”. Den exakta andelen återbrukat stål beror på tillgången vid genomförandet av projekten.
 • Återbruk av stål kräver samarbete mellan olika yrkesgrupper, inklusive rivare/demontörer, materialprovare, grossister, konstruktörer, arkitekter och beställare inom både rivnings- och ny-/ombyggnadssektorn.

För att ta del av hela Patriks presentation, se nedan pdf.


Yael Grutzky och Tommy Nilsson från Rival, ett företag specialiserat på rivning, demontering, sanering och återbruk, presenterade sitt arbete och erfarenheter. De lyfte fram följande punkter:

 • En tidig inventering av byggnader med fokus på vad som kan återbrukas är viktigt för att maximera möjligheterna till återbruk.
 • Rival visade konkreta exempel på återbruk av stål, inklusive en framgångsrik demontering av stålbalkar från Ebba Brahe tillfälliga skola på Kvarnholmen. Stålbalkarna omhändertogs varsamt av Rival och testades och märktes sedan om av Stena Stål för återbruk i andra projekt. Detta resulterade i betydande besparingar av klimatgasutsläpp.
 • För att gynna återbruket inom byggbranschen är det viktigt att inventera tidigt i projekten, öka kunskapen om lämpliga demonteringsmetoder och upprätthålla en kontinuerlig dialog mellan olika aktörer och att beställare och projektörer fortsätter efterfråga återbrukat material för att marknaden ska växa.

För att ta del av hela Rivals presentation, se nedan pdf.


Under träffen uppstod intressanta diskussioner och deltagarna ställde många bra frågor, vilket visar det ökande intresset och engagemanget för återbruk av stål. Återbruk av stål är ett pussel vi lägger tillsammans, det kräver samarbete mellan flera olika aktörer inom branschen.

Tack till alla som dök upp på träffen inklusive våra fantastiska föreläsare!
//Olle Hagman, projektledare Stålnätverket