SSAB och Stena Stål ingår partnerskap för att
tillhandahålla fossilfritt stål till den nordiska
marknaden

Nyheter

SSAB har ingått avtal med den svenska ståldistributören Stena Stål som den första externa distributören att leverera fossilfritt stål på den svenska marknaden med start 2026.

Den nordiska stålmarknaden är mångsidig och en stor del av stålleveranserna går via distributörer till små och medelstora företag. Nu adderas ytterligare en länk i värdekedjan för den framtida fossilfria stålmarknaden när Stena Stål och SSAB tecknat en gemensam avsiktsförklaring.
”Jag är glad att välkomna Stena Stål som partner för fossilfritt stål. Tillsammans bidrar vi till minskade
koldioxidutsläpp när vi ska introducera fossilfritt stål på den svenska marknaden,” säger Matts Nilsson,
försäljningschef Sverige & Norge på SSAB. ”Vi bygger tillsammans fossilfria värdekedjor hela vägen till slutkund.”
”För oss på Stena Stål är fossilfritt stål centralt i vår resa mot en hållbar ståldistribution. Det här är ytterst viktigt för våra kunder och vi har ett mål att minska vårt CO2-avtryck med 50 % redan 2030 och med 100 % 2045. Vi är mycket glada över detta partnerskap, eftersom vi tar ett stort steg mot en fossilfri framtid,” säger Stefan Svensson, VD på Stena Stål AB.
SSAB planerar att revolutionera hela ståltillverkningsprocessen, med målet att leverera fossilfritt stål till
marknaden i kommersiell skala under 2026 och att i stort sett eliminera koldioxidutsläppen från egen verksamhet omkring 2030. SSAB samarbetar med järnmalmsproducenten LKAB och energibolaget Vattenfall som en del av HYBRIT-satsningen för att utveckla en värdekedja för fossilfri järn- och stålproduktion, som ersätter det kokskol som traditionellt används för järnmalmsbaserad ståltillverkning med fossilfri el och vätgas.
Stena Stål levererar olika typer av stålprodukter till kunder i Sverige och Norge. Genom nära samarbeten med ledande stålproducenter erbjuds ett brett utbud av produkter inom områden som balkar, stänger, rör, armeringsjärn, plåt, rostfritt stål, aluminium och specialstål. Kunderna utgörs främst av små och medelstora företag inom bygg- och industriverksamhet. Utöver grossistverksamheten sker anpassning och förbehandling av stålprodukter efter kundspecifika behov i egen regi eller hos partners. Stena Stål är en del av Stena Metal Group. www.stenastal.se