Provning av korrugerade rostfria balkliv i projektet SUNLIGHT

Nyheter

Utvecklingsprojektet SUNLIGHT (Sustainable, maintanance-free and lighter beams for stronger Swedish infrastructure) avser att utveckla och verifiera ett helt nytt brokoncept med svetsade balkar med ett korrugerat liv i höghållfast rostfritt stål. Målet med projektet är att uppnå avsevärda besparingar i material- och produktionskostnader, minska vikt och livscykelkostnaden med minst 20 %. Konceptet har stor potential att i framtiden möjliggöra ännu mer kostnadseffektiva samverkansbroar.

Hittills i projektet har konceptutveckling utförts och tillverkning av provkroppar vilka fysiskt har provats med avseende på skjuvkraftskapacitet och lokal intryckning. Nedan visas några bilder och en filmsekvens från provningen avseende skjuvkraftskapaciteten. Mer utförlig information om projektet kommer att publiceras i tidningen Stålbyggnad och i ett senare skede kommer även resultaten att presenteras i seminarieform.

Provkropp 1001

Testbänk

Provning

Projektparter är Chalmers Tekniska Högskola, Cowi, Esab, Outokumpu Stainless, Stål & Rörmontage, Stålbyggnadsinstitutet, Swerim, Trafikverket, WSP och ÅF-Infrastructure.

Arbetet utförs med stöd från Vinnova och LIGHTer.