Nytt Stålprisindex

Nyheter

Under coronaperioden har stålmarknaden uppvisat en hög volatilitet med en stor ökning av priset för olika stålprodukter. Detta har inneburit att stålpriser som legat till grund för anbud kan ha förändrats kraftigt fram till inköp och leverans.

En möjlighet till indexreglering reducerar risken i anbudsförfarandet och en reducerad risk innebära en fördel både för säljare och köpare. Med denna bakgrund har Stålbyggnadsinstitutet tillsammans med Statistikmyndigheten (SCB) tagit fram ett stålprisindex baserat på de materielgrupper som används i stålbyggandet, vika är viktade efter den relativa förbrukningen hos svenska stålbyggnadsföretag. Detta index tillhandahålls fritt utan krav på licens. Detta underlättar en bred användning av tjänsten. Indexserien har basåret 2015, dvs. medelvärdet
av 2015 utgör index=100. Indexet uppdateras varje månad i samband med att Statistikmyndigheten publicerar producentprisindex (PPI). På sbi.se/stalprisindex publiceras indexserien som en nedladdningsbar Excelfil och sidan innehåller också instruktion för indexreglering, exempel och bakgrund till uppbyggnaden av indexet.

Du hittar Stålprisindex i menyn under OM STÅL, www.sbi.se/stalprisindex.