Nytt lager för återbrukade byggprodukter

Nyheter

Nu finns ett 450 kvadratmeter stort tält på Kikås Avfallsanläggning i Mölndal, där parterna i Centrum för cirkulärt byggande kan förvara återbrukbara produkter i väntan på att de ska användas.

En svårighet med återbruk i byggsektorn är att produkterna måste förvaras någonstans innan de kan hamna i sin nya byggnad. Nu finns en lösning för de parter i CCBuild som finns i trakten av Göteborg och Mölndal. Stålbyggnadsinstitutet är en av parterna i det Vinnova-finansierade forskningsprojektet Centrum för cirkulärt byggande.

Mölndals stad, en part i CCBuild, har ordnat det tempererade och avfuktade lagret på Kikås. Där kan man mellanlagra känsliga demonterade byggprodukter i väntan på nästa användning. Det finns även utrymme utomhus för det som klarar att förvaras där. Det är bara parter inom CCBuild som får använda lagret, men andra aktörer kan höra av sig till Mölndals stad för att visa vilka behov som finns – allt för att utvecklingen ska gå i rätt riktning.

Mellanlagring behövs för att stötta återanvändning

– Som kommunal organisation med ansvar för avfallsfrågor är det vår skyldighet att stötta utvecklingen av avfallshanteringen. För att möjliggöra återanvändning behövs mellanlagring och olika kringtjänster. Därför har vi gjort den här satsningen, berättar Andreas Svendsen, miljöstrateg i Mölndals stad, som på bilden ovan blir intervjuad av SVT:s Rapport.

Lagret på Kikås är ett test för att undersöka efterfrågan. Andreas Svendsen fortsätter gärna efter 2022, när CCBuilds projektperiod är avslutad.

– Vi letar aktivt efter samarbetsaktörer för att skala upp, men jag hade gärna sett att de privata bolagen hade hittat en annan lösning då jag tror att marknaden – inte kommunen – är bäst lämpad för att sköta denna typ av lagring, säger han.

SVT:s Rapport lyfter fram återbruk i byggbranschen

SVT:s Rapport uppmärksammar i ett inslag den 10 maj hur byggbranschen satsar på återbruk. Flera personer och partner från Centrum för cirkulärt byggande intervjuas och CCBuilds marknadsplats visas upp.

I reportaget betonas de stora klimatvinster man kan göra genom återbruk. Och att det redan finns en marknadsplats på nätet för professionellt återbruk: CCBuild som IVL Svenska Miljöinstitutet skapat tillsammans med 40 aktörer.

Klicka på bilden nedan för att se inslaget!

Carina Loh Lindholm berättar om återbruk.