Ny publikation från SBI

Nyheter

Höghållfast stål – Dimensionering och utförande, vårt senaste tillskott bland våra publikationer! Publikationen går igenom skillnader mellan att använda höghållfast stål, här S420 till S700, jämfört med stål av konventionell hållfasthet d.v.s. S355.

Syftet med publikationen är att underlätta att föreskriva, dimensioner och tillverka komponenter av mer höghållfast stål i enlighet med europeiska standarder tillsammans med de svenska nationella valen i Boverkets EKS 11.
Publikationen inkluderar en produktöversikt av tillgängligheten av material i högre hållfasthet. Genomgång av seghetsegenskaper, utmattning och dimensioneringsaspekter för samverkanskonstruktioner med mera. Fyra beräkningsexempel illustrerar steg för steg dimensionering med högre hållfasthet och ger exempel på besparingspotential jämför med en konstruktionslösning i S355.

Användning av höghållfast stål inom byggbranschen kan möjliggöra stora besparingar av vikt, koldioxidutsläpp och kostnader. En reducerad vikt kan i sin tur ge kostnadsbesparingar i grundläggning, svetsning, tillverkning, transport och montage. På grund av dessa fördelar ökar användningen av höghållfast stål för bland annat pelare, avväxlingar, fackverk och brobalkar.

Läs mer om publikationen och beställ den här!