Ny publikation: Beräkningssamling stålbyggnad

Nyheter

Stålbyggnadsinstitutet har tagit fram en ny beräkningssamling för Stålbyggnad. Samlingen omfattar 24 beräkningsexempel och är utformade för att ge stöd till konstruktörer, stålbyggare och andra intresserade.

Den ger utförlig vägledning i många vanligt förekommande dimensioneringssituationer. Exemplen är baserade på Eurokoder samt Boverkets konstruktionsregler, EKS 11. Hänvisning till eurokodernas kapitel, paragrafer och ekvationer görs i högermarginalen för att det ska vara lätt att följa var beräkningar och värden kommer ifrån.

Beräkningssamlingen finns tillgänglig i SBI’s webbbutik. Beräkningssamlingen hittar du här.