Ny broschyr om EPD:er

Nyheter

Fler byggherrar vill veta vilken miljöpåverkan ett byggnadsverk har under produktionen och det kommuniceras allt oftare genom miljövarudeklarationer. Den nya broschyren ger dig en introduktion.

Det blir allt viktigare att kunna verifiera miljöpåverkan från byggprodukter. Stålbyggnadsinstitutet har sammanställt en introduktion till miljövarudeklarationer typ III, vanligen kallade EPD (Environmental Product Declaration). Introduktionen beskriver vad en miljövarudeklartion är, när den behövs och översiktligt hur den är uppbyggd.

Introduktionen kan fritt laddas ner i butiken