Knäckning, Vippning, Buckling finns åter i lager

Nyheter

St BK-K2 Knäckning Vippning Buckling är ett referensverk med ingående redovisningar och härledningar av vanligt förekommande instabilitetsproblem för stålkonstruktioner.

Stålbyggnadsinstitutet har åter publikationen St BK-K2 Knäckning Vippning Buckling i lager.
Publikationen är ett referensverk med ingående redovisningar och härledningar av vanligt förekommande instabilitetsproblem för stålkonstruktioner. Det är idag svårt att hitta lika ingående beskrivningar av den grundläggande teorin. I boken finns dessutom många beräkningsexempel som illustrerar de olika avsnitten.

Böckerna är omtryckta år 2002 och är i mycket gott skick.
Omfång: 340 sidor

Du hittar och beställer boken här!