Handbokspaket för dimensionering av Kran- och Telferbanor

Nyheter

I detta prisvärda handbokspaket har vi samlat allt du behöver veta för att dimensionera Traverskranbanor och Telferbanor.

I paketet ingår handböckerna P195 Traverskranbana och P201 Telferbana samt R269 Bakgrundsdokument till P201.

P195 Traverskranbana

Handboken innehåller drygt 100 sidor förklaringar och vägledning till de dimensioneringssituationer man kan ställas inför. Mer än 30 sidor innehåller utförliga beräkningsexempel med valsade och svetsade balkar för en respektive två kranar.
Handboken beskriver de laster som verkar på en traverskranbana och ge råd beträffande utformningen. Det finns också hjälpmedel i form av diagram och tabeller för att underlätta en annars tidsödande dimensionering.
Ordinarie pris: 1 350 kr eller 990 kr för medlemmar.

P201 Telferbana

Handboken innehåller råd, anvisningar och hjälpmedel för dimensionering av telferbanor och är på drygt 70 sidor. Dimensioneringshjälpmedlen innefattar formler och diagram för direkt dimensionering av telferbanor. Utöver dimensioneringsanvisningar och hjälpmedel ges praktiska råd och anvisningar för projektering och utformning av telferbanor samt tillhörande upphängningskonstruktioner. Detta kompletteras med sju beräkningsexempel som praktiskt visar hur både bana och upphängningar kan dimensioneras med hjälp av handboken.
Ordinarie pris: 790 kr eller 590 kr för medlemmar.

R269 Telferbana – bakgrundsdokument

Denna rapport innehåller bakgrundsinformation som till exempel förutsättningar, formler och härledningar till Stålbyggnadsinstitutets publikation 201 Telferbana – Handbok för dimensionering av telferbanor.
Ordinarie pris: 400 kr eller 280 kr för medlemmar.

Klicka här för att beställa paketet!