Följ utvecklingen av fossilfritt stål i världen

Nyheter

Stockholm Environment Institute och LeadIT sekreteriatet har utvecklat ett verktyg som följer utvecklingen av projekt för grönt stål runt om i världen. I en global jämförelse är Sveriges aviserade investeringar på cirka 300 miljarder kronor i fossilfritt stål och järn de mest ambitiösa. Men också fler företag och länder har liknande projekt på gång.

Verktyget följer publikt tillgänglig information om investeringar i låg CO2-ståltillverkning och presenterar data sammanställt och överblickbart. Här hittar du Green Steel Tracker