EU överens om byggproduktförordningen

Nyheter

I förra veckan nådde Europaparlamentet, rådet och kommissionen en preliminär överenskommelse om den reviderade byggproduktförordningen (CPR). Förordningen ger bättre förutsättningar att ta fram harmoniserade byggproduktstandarder.

– Att det blir lättare att köpa och sälja byggprodukter inom EU innebär att svenska företag enklare kan nå en större marknad och att utbudet av jämförbara produkter ökar på marknaden. Det är en god nyhet för svenska företag, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

EU-länderna har i förordningen om byggprodukter enats om hur man ska prova och kommunicera prestandan hos byggprodukter. Överenskommelsen gör det lättare att sälja svenska byggprodukter i andra EU-länder. Det blir samtidigt lättare för svenska företag att köpa byggprodukter från andra EU-länder.

Förhandlingen har varit en framgång för Sverige som varit emot EU-kommissionens förslag om att utöka förordningens tillämpningsområde till produkter som produceras på arbetsplatsen. I onsdags förra veckan genomfördes det sista trepartmötet och där enades institutionerna om en preliminär överenskommelse.

Överenskommelsen innebär bättre förutsättningar för att ta fram harmoniserade standarder, och en tydlig process och beskrivning av hur detta ska ske. EU-kommissionen får också möjlighet att publicera standarder med mindre formella avvikelser och att ta fram egna delegerade akter som alternativ, om standardiseringen inte når resultat.

Vidare förtydligas det i förordningen hur nationella regler kopplade till byggande och byggprodukter får utformas för att byggprodukter från andra EU-länder ska behandlas på samma sätt som inhemska.

– Vi tror att svenska byggprodukter kommer stå sig väl i konkurrensen med andra EU-länders produkter och att byggindustrin därmed kommer gynnas. Det finns en lång tradition av innovation, miljötänk och digitalisering i Sverige, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

En betydande förändring gentemot den rådande förordningen är att kommissionen får ta fram produktkrav för att förbättra byggprodukters miljömässiga hållbarhet. Det blir därutöver krav på byggmaterialproducenter att deklarera produkters klimat- och miljöegenskaper allteftersom reviderade standarder antas under den nya förordningen.

Läs regeringens pressmeddelande här!