Bästa examensarbete inom stålbyggnad 2022

Nyheter

Under en ceremoni på Stålbyggnadsdagen delades stipendiet för bästa examensarbete 2022 ut till Alaa Achour och Ziad Mlli från Chalmers.
Fotograf Kristin Lidell

Motivering

Examensarbetet presenterar finita elementberäkningar på balkar med trapetsformade liv. Beräkningar inleds med egenvärdesanalyser för att identifiera kritiska bucklingsmoder. Därefter uppdateras den finita elementmodellens nodkoordinater i enlighet med kritiska moder så att en geometriskt imperfekt modell genereras. Storleken på imperfektionerna kalibreras mot experimentella resultat och uppmätningar i litteraturen.
Därefter görs beräkningar av bärförmåga inkrementellt med inkluderande av andra ordningens effekter och plasticitet. Ett mycket stort antal beräkningar görs med variation av diverse parametrar, och resultaten jämförs med presenterade teoretiska modeller i Eurokoderna och i litteraturen. Rapportens omfång är imponerande för ett examensarbete och dess estetiska kvalitet är utmärkt. Därutöver är det tämligen avancerade beräkningar som redovisas.
Arbetet är därför väl förtjänt av priset som bästa examensarbete inom Stålbyggnad 2022.

Om stipendiet

Stipendiet finansieras av Ramboll och BE Group. Syftet är att uppmuntra studenter på civilingenjörs utbildningarna inom Väg- och vattenbyggnad eller Samhällsbyggnad att välja att göra sitt avslutande examensarbete inom stålbyggnadsomsrådet.
Vinnarna får dela på 30 000 kr.

Juryn 2022
Mikael Möller, Senior Structural Engineers
Erik Forsgren, Cowi