Wenercon AB


Adress:Södergatan 5A, 462 34 Vänersborg
Telefon:0521-60400
Kontaktperson:Andreas Elofsson

Wenercon är ett konsultföretag inom byggkonstruktion.

Wenercon startades 2022 av Andreas Elofsson som tidigare arbetat som konstruktör hos FB/COWI och senast som konstruktionschef på Ranaverken.

Wenercon åtar sig alla konstruktionsuppdrag, från grund till nock, men en specialitet är stommar av stål. En styrka är Wenercons kompetens inom både det teoretiska och praktiska i och med erfarenheter från både konsult och entreprenadsidan. Utförda projekt är spridda över hela södra Sverige.

Wenercon är även delaktiga i SIS tekniska kommitté för bland annat stålkonstruktioner, Samhällsbyggandets Regelforum samt diverse referensgrupper för handböcker inom ämnet stålkonstruktion.