TÜV NORD Scandinavia AB


Adress:Gåsebäcksvägen 20, SE-252 27, Helsingborg
Telefon:+46 (0) 10 474 99 00
Kontaktperson:Björn Wendtsson

TÜV NORD utför objektiva tekniska bedömningar åt industrin. Tillsammans antar vi utmaningen att utveckla nästa generation kontrolltjänster. Med nästa generation menar vi tjänster som utvecklar våra kunder. Vi vill använda tekniska objektiva bedömningar till att öka kvalitet, minska totalkostnaden och skapa ständig förbättring!