Sweco


Adress:Gjörwellsgatan 22, 100 26 Stockholm
Telefon:08-692 55 00
Kontaktperson:Sören Hed

SWECO Sverige AB är idag ett av Sveriges ledande byggkonsultföretag för hus och industri. Sweco Structures genomför helhetslösningar och medverkar från förstudier till idrifttagande i byggprojekten. Satsningar på modern informationsteknologi, framförallt produktmodellering i 3D, har gett framgångar på nya marknader med ett utvecklat industriellt tänkande i byggprocessen.

Kontaktpersoner:

Wille Karlsson, Branschansvarig
wille.karlsson@sweco.se
+46 734122104

Sören Hed, VD
soren.hed@sweco.se
+46 734122038

Alexander Dobo, Gruppchef
alexander.dobo@sweco.se
+46 734122051