Sveriges Färg och Lim Företagare (SVEFF)


Adress:Storgatan 19, 114 85 Stockholm
Telefon:+46 8 783 82 40

SVEFF har runt 60 medlemsföretag som tillverkar och marknadsför färg, lack, tryckfärg, lim, fogmassor och spackel på den svenska marknaden. SVEFFs medlemmar står för en omsättning i tillverkningsledet på över 5 miljarder per år.

SVEFFs målsättning

  • att främja våra medlemmars intressen genom att vara branschens samlade röst i kontakt med lagstiftare och andra aktörer på den svenska marknaden.
  • att våra medlemmar ska kunna allt de behöver veta om gällande och kommande regler som berör deras produkter.
  • att våra medlemsföretag ska utbyta goda erfarenheter och agera tillsammans för att ansvarsfullt främja branschen.