Sveriges Färgfabrikanters Förening (Sveff)


Adress:Storgatan 19, 114 85 Stockholm
Telefon:+46 8 783 82 40

Sveff är den branschorganisation som organiserar färg-, lack- och tryckfärgsleverantörer i Sverige. Sveffs huvuduppgift är att ta till vara branschens konkurrensneutrala frågor såsom lagstiftning, vissa forskningsprojekt och media m.m.