Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Sveriges Färgfabrikanters Förening (Sveff)


Adress:Storgatan 19, 114 85 Stockholm
Telefon:+46 8 783 82 40

Sveff är den branschorganisation som organiserar färg-, lack- och tryckfärgsleverantörer i Sverige. Sveffs huvuduppgift är att ta till vara branschens konkurrensneutrala frågor såsom lagstiftning, vissa forskningsprojekt och media m.m.