Svenska Kraftnät AB


Adress:Box 1200, 172 24 Sundbyberg
Telefon:010-475 80 00
Kontaktperson:Fredrik Olsson

Svenska kraftnät är den myndighet som ansvarar för att elöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt – i dag och i framtiden. Transmissionsnätet omfattar cirka 17 000 km kraftledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser.

Kontaktperson: Fredrik Olsson, Fredrik.Olsson@svk.se