Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

STING – Svenska Teknikingenjörer AB


Adress:Olidevägen 9, 461 34 Trollhättan
Telefon:0520 – 50 93 50

Svenska Teknikingenjörer Sting AB bedriver ingenjörsverksamhet med kontor i Trollhättan och Göteborg.
Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad rörlig infrastruktur.