STING – Svenska Teknikingenjörer AB


Adress:Olidevägen 9, 461 34 Trollhättan
Telefon:0520 – 50 93 50

Svenska Teknikingenjörer Sting AB bedriver ingenjörsverksamhet med kontor i Trollhättan och Göteborg.
Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska konstruktionslösningar inom avancerad rörlig infrastruktur.