Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Stena Stål AB


Stena stål har en given plats bland stålbranschens starkaste aktörer. Genom nära kundsamarbete och en effektiv logistikkedja kan vi förse hela Sverige med högkvalitativt stål i alla dess former. Skräddarsydda leveranser är vår styrka tack vare stora investeringar i teknik för figurskärning, precisionskapning och blästring/målning.