Sitowise Sverige AB


Adress:Katarinavägen 15, 4 tr, 116 45 Stockholm
Telefon:010-161 10 00

Sitowise Sverige AB är idag ett konsultbolag med drygt 300 medarbetare. Vi ägs av Sitoiwse som är ett finskt bolag med totalt 2100 medarbetare varav 1800 i Finland.
Vi har lång erfarenhet av branschen och grundades i Sverige redan 1911 (Byggnadstekniska Byrån). Vi är ett expansivt företag inom byggsektorn.
Vi är en kompetent utmanare som vill vara ett bättre alternativ för våra kunder genom att erbjuda tjänster där vi står för hög kompetens och stort kundfokus.

Våra expertområden är:

Fastigheter och byggnader

• Byggnadskonstruktion
• Byggteknik
• Byggadministration
• Geoteknik

Infrastruktur
• Mark och VA
• VVS, Tunnelventilation, Aerodynamik
• El, Tele, Belysning
• Styr och övervakning

Digitala lösningar
• ITS, Trafikledning, Trafikstyrning
• Automation av broar och slussar, tunnel, spårtrafik, flygplatser, vägbelysning

Vi har kontor i Stockholm, Uppsala, Norrtälje, Södertälje, Örebro, Jönköping, Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg och Falun.