Scandinavian WeldTech AB


Adress:Mästargatan 14, 781 71 Borlänge
Telefon:010-5507700
Kontaktperson:Niklas Widmark

Scandinavian WeldTech är en internationell koncern inom byggsektorn, med tillverkning av råstommar för främst flervåningshus och hallar. Vi har levererat branschledande stålkomponenter till byggsektorn sedan mitten av 1900-talet. Scandinavian WeldTech har sitt ursprung i den svenska Bergslagen och har sedan starten expanderat till att täcka in både Norden och Tyskland.