Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Scandinavian WeldTech AB


Adress:Mästargatan 14, 781 71 Borlänge
Telefon:010-5507700
Kontaktperson:Niklas Widmark

Scandinavian WeldTech är en internationell koncern inom byggsektorn, med tillverkning av råstommar för främst flervåningshus och hallar. Vi har levererat branschledande stålkomponenter till byggsektorn sedan mitten av 1900-talet. Scandinavian WeldTech har sitt ursprung i den svenska Bergslagen och har sedan starten expanderat till att täcka in både Norden och Tyskland.