Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Prefabsystem Entreprenad AB


Adress:Hesselmans torg, 131 54 NACKA
Telefon:08-410 557 20
Kontaktperson:Jan Stenmark

Vi erbjuder tjänster inom projektering, byggprojektledning, utveckling och entreprenad vid prefab-stombyggnad. Vårt kompetensområde täcker stål, betong och limträ vilket gör att vi för varje enskilt projekt kan rekommendera det mest lämpade materialet och den bäst lämpade lösningen.