Prefabsystem Entreprenad AB


Adress:Hesselmans torg, 131 54 NACKA
Telefon:08-410 557 20
Kontaktperson:Jan Stenmark

Vi erbjuder tjänster inom projektering, byggprojektledning, utveckling och entreprenad vid prefab-stombyggnad. Vårt kompetensområde täcker stål, betong och limträ vilket gör att vi för varje enskilt projekt kan rekommendera det mest lämpade materialet och den bäst lämpade lösningen.