POJI AB


Adress:Kungsgatan 14, 652 24 Karlstad
Telefon:070-349 94 29
Kontaktperson:P-O Jansson

Vi är ett litet och snabbfotat ingenjörsföretag som arbetar med statik och stomstabilitet vid industriellt byggande i trä och stål.

Vi kortar dina ledtider genom att baserat på arkitektens 3D-modell utföra detaljerad lastnedräkning och konstruktionskontroll. Det industriella flödet i våra FEM-analyser ger garanterade ledtider till fasta priser i en kvalitetssäkrad repetitiv process. Inom maskinkonstruktion har vi gedigen erfarenhet från flera branscher och kan ta ett projekt hela vägen från idé till färdig produkt. Vi levererar hållfasthetsberäkningar, tillverkningsritningar, manual, riskbedömning och CE-dokumentation