Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Pettersson Verkstad AB (Komstad Smederna)


Adress:Enhult Komstad, 576 91 Sävsjö
Telefon:0382-12565, 070 3257724
Kontaktperson:Jonas Bringstam

Komstad Smederna är ett privat företag som drivs av den 5:e generationen ”smeder”, därav en lång erfarenhet av stålets möjligheter. Certifierad enl. EN 1090-1.
Huvudsysselsättningen är Byggnadssmide av grövre stålkonstruktioner, med b.l.a. egen fackverks tillverkning. Montaget utförs av egna montörer.
Allt tillverkas på anläggningen i Komstad utanför Sävsjö.