Pettersson Verkstad AB (Komstad Smederna)


Adress:Enhult Komstad, 576 91 Sävsjö
Telefon:0382-12565, 070 3257724
Kontaktperson:Jonas Bringstam

Komstad Smederna är ett privat företag som drivs av den 5:e generationen ”smeder”, därav en lång erfarenhet av stålets möjligheter. Certifierad enl. EN 1090-1.
Huvudsysselsättningen är Byggnadssmide av grövre stålkonstruktioner, med b.l.a. egen fackverks tillverkning. Montaget utförs av egna montörer.
Allt tillverkas på anläggningen i Komstad utanför Sävsjö.