Mikatec AB


Adress:Bergvägen 6, 857 51 Sundsvall
Telefon:070-322 18 65
Kontaktperson:Mikael Westling

Mikatec AB är ett ingenjörs- och konsultföretag med mångårig erfarenhet av mekanisk konstruktion inom process-, tillverknings-, verkstads- och kraftindustrin.

Vår samlade erfarenhet från produktutveckling inom olika teknikområden och branscher gör oss starka inom mekanik- och maskinkonstruktion.

Vi jobbar ofta i stora samverkansprojekt, framför allt inom stålbyggnadskonstruktion med tonvikt på utomhusställverk där vi växer oss allt starkare. Vi har även erfarenhet av projektledning.

Som konsulter jobbar vi med många uppdragsgivare, vi har lätt för att sätta oss in i nya konstruktionsutmaningar som de varierande uppdragen innebär. Vi tycker att mekanisk problemlösning är utmanade, intressant och utvecklande. Allt ifrån maskinkomponenter till fackversstolpar.

Vi har kontor i Sundsvall och Östersund och jobbar i huvudsak i Västernorrlands- och Jämtlands län. Men våra uppdrag sträcker sig från Västerbotten till Gävleborg.

Vi konstruerar, designar och tar fram tillverkningsunderlag, dessutom kan vi ombesörja tillverkning och montage inom:
– Maskiner och maskindetaljer
– Torn, tankar och tryckkärl
– Rör- och stålkonstruktioner
– Stålbyggnadskonstruktioner till kraftindustrin

Vårt medlemskap i SBI ser vi som en viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete inom stålbyggnadskonstruktion.