Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Kadesjös Ingenjörsbyrå AB


Adress:Box 1013, 721 26 Västerås
Telefon:021-15 58 00

KADESJÖS ÄR ETT HELTÄCKANDE KONSULTFÖRETAG INOM BYGG- OCH VVS-SEKTORN. VI HAR SPETSKOMPETENS ATT UTÖVER TRADITIONELLA UPPDRAG DRIVA INDUSTRIELLA OCH PROCESSORIENTERADE BYGGPROJEKT, ÄVEN UTANFÖR LANDETS GRÄNSER.