Jernkontoret


Adress:Box 1721, 111 87 Stockholm
Telefon:08-679 17 00
Kontaktperson:Maja Boström, kommunikationsdirektör

Den svenska stålindustrins branschorganisation Jernkontoret grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi och miljö samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Kontaktpersoner:
Maja Boström, kommunikationsdirektör
08 679 17 10
maja.bostrom@jernkontoret.se

Annika Roos, verkställande direktör
08 679 17 01