Eurokodutbildningar


Adress:C/O Byrdeman, St Pauls gatan 27, 118 46 Stockholm
Telefon:070 401 00 31
Kontaktperson:Lisbeth Byrdeman

Vi genomför kurser för att höja kompetensnivån bland exempelvis konstruktörer, samt sprida information om exempelvis Eurokoder samt byggteknik.
Våra föreläsare är, förutom vi själv, ledande nationella och internationella experter och praktiker.