Elecosoft Consultec AB


Adress:Elecosoft Consultec AB, Storgatan 40, 931 31 Skellefteå
Telefon:0910-21 55 59
Kontaktperson:Julia Hedlund

Elecosoft Consultec AB
Elecosoft är ett av de ledande företagen inom utveckling av programvaror anpassade för bygg- och installationsbranschen. Våra branschspecifika programvaror förenklar och förbättrar arbetet med kalkylering, planering, genomförande och uppföljning för stora som små organisationer. Elecosoft jobbar ständigt med att vidareutveckla effektiva lösningar för specifika uppgifter och yrkesgrupper som möjliggör produktiva samarbeten i och mellan företag.

Exempel på varumärken inom Elecosoft
Statcon – Ett konstruktionsprogram för effektiv dimensionering av pelare och balkar i stål och trä.
DDS/CAD – Ett tredimensionellt projekteringsverktyg för arkitekter och konstruktörer.
Staircon – Programvara för design, försäljning och tillverkning av trappor,
Bidcon – Kalkylprogram för bygg, anläggning och installationsbranschen.
Memmo – Projekthanteringsprogram som fungerar som den sammanhållande länken i projekt.
Powerproject – Projektstyrning och riskanalyser med tidplaner.

Elecosoft Consultec AB har sitt huvudkontor i Skellefteå. Företaget ingår i Elecosoft-koncernen som har kontor över hela världen.

Statcon
Statcon är ett lättanvänt vardagsverktyg som gör att du får bra kontroll och överblick över dina konstruktioner. Programmet riktar sig till alla som har behov av att snabbt och säkert kunna göra lastnedräkningar och dimensionera balkar, -och pelare i stål enligt Eurokod.

Statcon upplevs av våra användare som lätt att lära sig, effektivt och användarvänligt med flera fördelar som snabb indata, överskådliga resultat och tydliga utskrifter.
Dimensioneringskontroll sker med hänsyn till den beräkningsnorm som valts. Resultatet presenteras direkt på skärmen både grafiskt och i tabellform. Programmets användargränssnitt (GUI) är utvecklat med senaste teknik och kan anpassas efter individuella behov. Resultatpresentation och kontroll blir därför ännu effektivare. I programmet finns bland annat en inbyggd ”konstruktionsguide” som förenklar inmatning av indata.

För att följa branschens önskemål och de krav som ställs utvecklas programmet kontinuerligt, ofta i samarbete med branschledande företag.

www.elecosoft.se/programvaror/statcon