Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Byggkonstruktören AB


Adress:Norra slottsgatan 5, 803 20 Gävle
Telefon:026-188810

Med kunskap, erfarenhet, kvalitetstänkande och stort engagemang möter vi kundens behov i alla skeden av byggprocessen.
Det är Byggkonstruktören AB:s målsättning att tillgodose sina kunders behov i varje enskilt projekt. Våra kunder ska lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet.