Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Borga Plåt AB


Borga har sedan företaget grundades 1973, vuxit till en ledande leverantör av kompletta prefabricerade byggsystem och ett heltäckande sortiment av tillhörande komponenter.