Webbinarium om återbruk av stål

Inbjudan

I samarbete med Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) arrangeras den 27 januari ett kostnadsfritt webbinarium för att belysa och besvara frågor kopplat till återbruk av stål inom byggsektorn.

För att öka utbytet av kunskaper och erfarenheter kring cirkulärt byggande i bygg- och fastighetssektorn arrangeras webbinariet. Syftet är att sprida erfarenheter och insikter kopplat till cirkulär materialhantering och återbruk av stål.

Program kl. 09 – 11.30

09.00 – 09.15 Välkomna
Johanna Andersson, CCBuild
Björn Åstedt, SBI

9.15 – 10.15 Föredrag
Återbruk av byggprodukter – vad gäller?
Oskar Larsson Ivanov, Boverket

Ny branschstandard för återbruk av bärverksdelar i stål
Wylliam Husson, ProDevelopment

10.15 – 10.30 Paus

10.30 – 11.15 Föredrag
Pilotprojekt med återanvända stålprofiler
Patrik Bjelovuk, Tibnor
Alexander Dobo, Sweco

Erfarenheter av återbruk
Christoffer Muhl Pollari, Stena Stål
Thomas Larsson, Stena Stål

11.15 – 11.30 Summering och tack för idag

Klicka här för att komma till anmälningssidan!