Seminarium med årsmöte den 22:a april – Online

Inbjudan

Välkommen till seminarium och årsmötet den 22:a april där SBI kommer att redovisa 2019 års verksamhet. Mötet är öppet för SBI:s medlemmar tillika intressenter i Stiftelsen för Svensk Stålbyggnadsforskning och genomförs online via Microsoft Teams.

Välkommen på ett seminarium som tar upp aktuella frågeställningar för alla aktörer i byggbranschen. Direkt efter seminariet kommer årsmötet att hållas där SBI kommer redovisa 2019 års verksamhet. Mötet är öppet för SBI:s medlemmar tillika intressenter i Stiftelsen för Svensk Stålbyggnadsforskning.
Mötet och seminariet kommer att genomföras online via Microsoft Teams, på grund av pågående Corona-pandemin.

Program för eftermiddagen

 • Seminarium kl. 14:00-15:00
 • Paus kl. 15:00-15:30
 • Årsmöte kl. 15:30-17:00 (senast)

Program – Seminarium

 • Klimatdeklaration för byggnader
  Tove Malmqvist, Docent och forskningsledare vid KTH, har på uppdrag av Boverket arbetat med förslaget om obligatoriska klimatdeklarationer för byggnader. Här kan du träffa Tove som kan berätta om bakgrunden till förslaget.
 • Nyheter inom miljöstandardiseringen
  Rutger Gyllenram, Kobolde & Partner, har i mer än 10 år arbetat med standardiseringen och är mångårig ordförande i SIS tekniska kommitté Hållbarhet hos byggnadsverk. Rutger kommer berätta om vad som händer och sker inom miljöstandardiseringen och hur det kan komma att påverka våra medlemsföretag i framtiden.
 • Samverkansbroar i rostfritt stål – Nya koncept och möjligheter
  Mohammad Al-Emrani är docent på avdelningen för konstruktionsteknik på Chalmers. Mohammad är involverad i flera intressanta forskningsprojekt bland annat projektet SUNLIGHT som syftar till att utveckla och verifiera ett nytt brokoncept med lättare stålbalkar av rostfritt stål.

Ladda ner Toves presentation här.
Ladda ner Rutgers presentation här.
Ladda ner Mohammads presentation här.