Seminarium med årsmöte 2021

Inbjudan

Välkommen till seminarium och årsmötet den 18:e maj där SBI kommer redovisa 2020 års verksamhet. Mötet är öppet för SBI:s medlemmar tillika intressenter i Stiftelsen för Svensk Stålbyggnadsforskning.

Direkt efter seminariet kommer årsmötet att hållas där SBI kommer redovisa 2020 års verksamhet.
Seminarium och möte kommer att genomföras online via Microsoft Teams. Länk skickas strax innan vi börjar eventet.

Alla intresserade från våra medlemsföretag är välkomna!

Program för eftermiddagen den 18 maj

Seminarium kl. 13:00-14:00
Paus kl. 14:00-14:15
Årsmöte kl. 14:15-15:15

Program – Seminarium (ca 20 min per ämne)

  • Nästa generation Eurokod 3 – Ove Lagerqvist, professor LTU
    Ove är ordförande i den tekniska kommitté hos SIS som tar tillvara Sveriges inflytande över utvecklingen av nästa generation ståleurokoder på europanivå. Utvecklingen har hunnit långt, här kan du höra Ove berätta om utvecklingen och vägen framåt.

  • Marknadsläget för stål – Max Fjaestad och Olof Berghell, BE Group
    Stål är ett material vars prisnivå varierar över tid och den senaste tiden har prisnivåerna stigit. Men vad kan vi förväntas oss framöver, väntar en rekyl nedåt eller måste vi anpassa oss till en ny högre normalnivå? Max ger en prognos för framtiden.

  • Beställarkrav på EPD:er – Jan Nyman och Joakim Suhr, Skanska
    Vi ser ökande krav från beställare av smide vad det gäller miljö- och hållbarhetskrav. Det hela drivs på av samhället till exempel genom att Boverkets kommer att begära in Klimatdeklaration vid nybyggnationer. Vilka krav kommer, och ställer redan, stora beställare på stålentreprenörer?

Presentationerna från seminariet går att ladda ner nedan.