Nationellt stålseminarium i samarbete med LFM30

Inbjudan

Under seminariet vill vi lyfta fram utveckling kring stål, goda exempel på återbruk, cirkulära materialflöden, framställningen av klimatneutralt stål. Kostnadsfritt via Zoom den 10 februari.

Program
12:00. Intro och välkomna
Talare: Anders Eriksson Modin, FOJAB och AG4, och Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson och AG3

12:10. Hållbart stålbyggande. Branschorganisationens perspektiv på hur de bidra till en klimatneutral byggbransch – att bygga med stål.
Talare: Björn Åstedt, Stålbyggnadsinstitutet

12:20. Fossilfri ståltillverkning från järnmalm.
Talare: Mats Lindberg, SSAB

12:30. Förnybart armeringsstål tillverkat med vattenkraft.
Talare: Annika Blomberg, Celsa Steel Service

12:40. Lärdomar från återbruk av bärande konstruktion
Talare: Marina Gasparius och Christoffer Muhl Pollari , Stena Stål

12:50. Återbruk av stål i projektet Rymdrum – utmaningar & möjligheter.
Talare: Linda Cusumano, NCC

13:00. Frågor från chatten
Moderator: Anders Eriksson Modin, FOJAB och AG4

13:10: Panelsamtal – Beställarperspektiv
Deltagare: Jamil Dagher, PEAB, Linda Lissmatz, Stena Fastigheter, Rikard Sjöqvist, Granitor, Pär Johansson, Chalmers Fastigheter + T´BA
Moderator: Tomas Nord, RISE

13:25. Avslutning
Talare: Anders Eriksson Modin, FOJAB och AG4, och Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson och AG3

ARRANGÖRER
LFM30 och Stålbyggnadsinstitutet är samverkanspartner för detta publika nationella event. LFM30:s representanter är AG3:s gruppledare Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto Magnusson, och AG4:s gruppledare Anders Eriksson Modin, Fojab.

För anmälan klicka här!