Bli Certifierad Stålbyggnadskonstruktör

Inbjudan

Stålbyggnadsinstitutets uppskattade kurspaket, SBP-N, som kan leda fram till personcertifiering certifierad stålbyggnadskonstruktör startar den 26 september. Det är en gedigen och fördjupande utbildning som kan läsas med målsättning att nå certifieringen eller som en vanlig fortbildning.

Ökad- och verifierad kompetens är syftet

Sedan 2009 har Stålbyggnadsinstitutets årligen arrangerat utbildningen SBP-N för att möjliggöra en frivillig personcertifiering och därigenom ge konstruktörer chans att verifiera sin kompetens. Certifiering av stålkonstruktörer ger också köparen/arbetsgivaren ökad säkerhet att arbetet blir professionellt utfört med god ekonomi och tillräcklig säkerhet. För konstruktören är certifieringen ett medel för marknadsföring av sina tjänster och ge en ökad status. För SBI är certifieringen ett sätt att säkerställa stålkonstruktioners konkurrenskraft och goda rykte.
Aktuell lista med CSK finns här.

Samhällets kompetenskrav på konstruktörer är mycket liberal när det gäller byggnadsverk som faller inom Boverkets verksamhetsområde. I nu gällande EKS 12 anges att; En konstruktion ska projekteras och utföras av kompetent personal på ett fackmässigt sätt. Skrivningen i Boverkets regelverk ger därmed stort utrymme för egna tolkningar av vad kompetent personal och fackmässigt sätt är.

Precis som Haverikommissionen skriver i slutrapporten om takraset i Tarfalahallen (RO 2021:01) anser Stålbyggnadsinstitutets att det är fullt rimligt att; dimensioneringskontroll av en oberoende aktör vars kompetens är verifierad t.ex. genom ackreditering eller certifiering.

Vid en internationell jämförelse blir det tydligt att Sverige befinner sig nära origo då kompetens och kontrollsystem läggs in i ett diagram.

Kursstart den 26 september

Årets kurs startar den 26 september och ges under sex heldagar på plats hos oss på Stålbyggnadsinstitutets, i centrala Stockholm. Se karta här.

Kursdagar 2023:
26 – 27 september: Projektering
25 – 26 oktober: Hallbyggnader
5 – 6 december: Flervåningsbyggnader

För mer information och anmälan, klicka här!