Årsmöte 2023 med seminarium

Inbjudan

Välkommen till seminarium och årsmötet den 24:e maj där SBI kommer redovisa 2022 års verksamhet. Mötet är öppet för SBI:s medlemmar tillika intressenter i Stiftelsen för Svensk Stålbyggnadsforskning.

Direkt efter seminariet kommer årsmötet att hållas där SBI kommer redovisa 2022 års verksamhet.
Seminariet och mötet kommer att gå att följa online via Microsoft Teams.
Länken skickas strax innan start.

Alla intresserade från våra medlemsföretag är välkomna!

Program

  • Seminarium kl. 13:30-14:30
  • Paus kl. 14:30-14:45
  • Årsmöte kl. 14:45-16:00

Program – Seminarium kl. 13:30-14:30

Taxonomi – hur berör det mig? – Jenny Wittann, senior konsult inom strategisk hållbarhet och hållbarhetsredovisning på Ramboll (start kl. 13:30)
EU:s taxonomi är ett verktyg för att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem. Taxonomin är en del av EU:s gröna giv (Green Deal) som ska säkerställa en rättvis övergång till ett hållbart samhälle. Redan 2020 antog EU en ny lagstiftning, den s.k. taxonomiförordningen som nu implementeras steg för steg, med början hos de större, börsnoterade företagen. Ämnet är nytt för många och därmed också frågorna.
Jenny kommer att övergripande förklara vad Taxonomin är för något och hur små och medelstora företag kan börja förbereda sig då taxonomikraven redan nu sipprar nedåt i värdekedjorna. Hur ser tidplanen för implementeringen ut, vilka krav ställs mm. Det är frågor som Jenny kommer att besvara.

Konstruktionsreglerna utvecklas – hänger du med? – Ove Lagerqvist, professor em. LTU (start ca kl. 13:50)
Regelverket inom byggbranschen utvecklas kontinuerligt och just nu sker det inom flera områden samtidigt. Några exempel är Boverkets genomgripande revidering av BBR och EKS i vad som kallas ”Möjligheternas byggregler”, där nu konstruktionsreglerna är aktuella. Vidare pågår revidering av den viktiga standarden SS-EN 1090-2. Dessutom arbetas det också med generation två av eurokoderna.
Det finns med andra ord mängder med nya och uppdaterade regler som du behöver snart behöver hålla koll på. Ove kommer att gå igenom de viktigaste förändringarna och vad vi har att vänta.

Bygg­konjunkturen – vart är vi på väg? – Fredrik Isaksson, Chefekonom på Byggföretagen (start ca kl. 14:10)
Byggkonjunkturen har, som bekant, snabbt förändrats den senaste tiden. Orsakerna till detta är flera; höjda räntor, stigande inflation och oron i omvärlden är några av orsakerna. Bostadsbyggandet har drabbats hårt av detta, samtidigt som andra delar av byggbranschen har fortsatt att gå relativt bra. De regionala skillnaderna är också stora där till exempel Norrbotten utvecklas starkt.
Men vad går det att säga om framtiden, hur djup kan nedgången tänkas bli och hur långvarig blir den? Vi kommer att få titta in i Fredriks ”kristallkula” och ta del av Byggföretagens framtidsscenarion.