FAQ EPD-generator


  • Vilka produkter går det att skapa EPD:er för med generatorn?

Alla produkter som är i huvudsak metallbaserade och kan anses vara en byggprodukt och därmed faller under standarden SS-EN 15804 för byggprodukter.

  • Finns data även för aluminium i EPD-generatorn?

Ja det finns det och även andra metaller.

  • När vi drar igång en onboarding process med er, när kan vi vara färdiga med en verifierbar EPD?

Baserat på erfarenheter från tidigare användare EPD-generator är att det kan ta 2-5 månader för hela processen beroende på hur prioriterat arbetet är. Den största delen brukar utgöras av inventering av använda resurser och flöden på företaget.

  • Hur fungerar en onboarding?

Onboardingen börjar med två halvdagar med föreläsning om EPD:er och hur EPD-generatorn fungerar. Därefter följer fyra handledningstillfällen när man kommit en bit med att skapa sin EPD. Slutligen finns möjlighet till fyra ”provinskickningar” med förgranskning innan EPD:n går till tredjepartsgranskare för verifiering.

  • Var går det att publicera EPD:er genom verktyget?

Verktyget är idag förverifierat för EPD-operatörerna EPD Hub, EPD International och RTS.

  • Det finns kunder som ställer krav på redovisning av Co2 utsläpp av transporter, kommer liknande beräkningar kunna göras i verktyget?

Ja, det finns i verktyget. Det går att ange antingen sträcka och transportslag eller som total drivmedelsförbrukning.

  • Är licenskostnaden ett pris per år oavsett antal produkter man räknar fram i EPD generatorn?

Ja det är det. När man väljer att tredjepartsverifiera och publicera en EPD tillkommer avgift för det vilket går till EPD-operatör och granskare, men så kallade dotter EPD:er för specifika projekt går det att göra obegränsat antal av utan kostnad.

  • Går det att skicka data med EPD-generatorn till en annan användare som kan ”fortsätta” arbeta med denna data?

Ja det går, då får den andra användaren tillgång till den skickade data som en specifik resurs. Denna funktion finns i licensnivå Business och Expert.

  • Hur jobbar One Click LCA med säkerhet och laglig efterlevnad av EPD-lösningar?

One Click LCA är en auktoriserad återförsäljare av Ecoinvent sedan 2017. Alla deras EPD Generator-licenser kommer med korrekt licensierad Ecoinvent-data. Utöver Semantum Oy är One Click LCA den enda nuvarande återförsäljaren av Ecoinvent i Norden.
One Click LCA är en av få LCA-mjukvaror i världen som är certifierade i enlighet med ISO 27001, och även den enda i Norden.

För att se registreringscertifikatet, se nedan:

Certificate of Registration – Information Security, Management System ISO/IEC 27001:2013

Här hittar du ytterligare FAQ från One Click LCA