Årsmöte 2022 med seminarium

Välkommen till årsmötesseminariet och årsmötet den 17:e maj där SBI kommer redovisa 2021 års verksamhet. Mötet är öppet för SBI:s medlemmar tillika intressenter i Stiftelsen för Svensk Stålbyggnadsforskning. Fysisk- eller digital närvaro är möjlig.
2022-05-17 12:00 - 16:00 | Sista anmälningsdag: 2022-05-16 12:00
Kungsträdgårdsgatan 10 / Online

Direkt efter seminariet kommer årsmötet att hållas där SBI kommer redovisa 2021 års verksamhet.

Program

  • Kostnadsfri lunch för deltagare som är med på plats kl. 12:00
  • Seminarium kl. 13:30-14:30
  • Paus kl. 14:30-14:45
  • Årsmöte kl. 14:45-16:00

Program – Seminarium kl. 13:30-14:30 (presentationerna sker via Teams)

Konstruktionsreglerna i Möjligheternas Byggregler – Oskar Larsson Ivanov, konstruktör och Tekn. Dr. på Boverket (start kl. 13:30)
Boverkets arbete med den genomgripande översynen av bygg- och konstruktionsreglerna har pågått en tid, i projektet Möjligheternas byggregler. Nu har arbetet kommit in på reglerna kring bärförmåga, stadga och beständighet. Ämnet är inte stålspecifikt men givetvis högintressant för alla konstruktörer eftersom de flesta kommer att beröras av det framtida regelverket.
Oskar är Boverkets projektledare för denna del och kommer ge oss information om regelverkets uppbyggnad, koppling till standarder, tidplan mm.

Marknadsläget för stål – Hans Svensson, vice VD och marknadschef på Stena Stål (start ca kl. 13:50)
Stål är ett material som handlas på en global marknad varför prisnivå varierar över tid. Den senaste tiden har givetvis kriget i Ukraina haft stor inverkan på prisnivåerna. Vad kan vi förväntas oss av utvecklingen i närtid och på längre sikt, måste vi anpassa oss till en ny högre normalnivå?
Det är frågor som Hans kommer att beröra men även ge en prognos för framtiden.

EU:s nya hållbarhetskrav och regler för byggprodukter – Sara Elfving, expert byggprodukter på Boverket (start ca kl. 14:10)
EU-kommissionen presenterade nyligen (30 mars) ett omfattande lagpaket med uppdaterade och delvis nya regler för bland annat byggprodukter. Hela lagpaketet bygger på den ”gröna given” (European Green Deal). I paketet ingår revideringen av byggproduktförordningen som berör alla företag som säljer byggprodukter i Europa. Sara kommer berätta mer om utvecklingen av regelverken.
Hur ser den framtida kopplingen till hållbarhetsfrågorna för byggprodukter? Går det redan nu att dra några slutsatser om hur vägen framåt ser ut? Hur ser tidplanen ut, när kan vi förvänta oss en ny byggproduktförordning?