Stålbyggnadspriset 2023


Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Stålbyggnadspriset uppmärksammar arkitekter, ingenjörer och företag som utnyttjar stålets egenskaper för att bygga en hållbar framtid.

Stålbyggnadspriset 2023 delas ut torsdag 19 oktober 2023 i Stockholm på Stålbyggnadsdagen.

Vilka projekt kan nomineras?

  • Anmälda projekt skall ha en stålkonstruktion som är nydanande i sitt utförande. Juryn kommer att bedöma; Funktion, Form, Material, Ekonomi och Teknik.
  • Projekten skall vara byggda i Sverige de senaste tre åren och färdigställda före den första april 2023. Alla slags byggnadsverk kan delta i tävlingen; broar, kontorshus, bostadshus, industribyggnader, arenor m.m.

Nominering

  • Nomineringen av projekt ska vara inskickat senast den 17 april 2023. En skriftlig beskrivning av projektet, där beställare, arkitekt, stålkonstruktör och stålentreprenör står bakom nomineringen, ska vara inskickad inför slutbedömningen. Beskrivningen ska vara utförlig, minst en A4-sida med tyngdpunkt på stålmaterialets betydelse för projektets genomförande. Bifoga nödvändiga ritningar och fotografier av färdig byggnad och av konstruktionen.
  • Alla underlag, fotografier, skisser och ritningar måste vara fria att publicera i tryck och på internet.
  • Använd helst Nomineringsmallen som du kan hämta här.
  • Men du kan även nominera ett projekt genom att mejla till lars@sbi.se (070-630 22 17). Bifoga då en kort beskrivning av projektet, några bilder, samt Arkitekt, Konstruktör och Stålentreprenör.

Nomineringsprocess

Bland de nominerade projekten kommer ett urval gå vidare till en slutnominering. Bland de slutnominerade projekten kommer ett antal finalister att tas fram som alla presenteras vid prisutdelningen.

Vinnande projekt

Det vinnande projektet kommer att offentliggöras under Stålbyggnadsdagen 2023 den 19 oktober i Stockholm. Den 3D-printade statyetten »Stålbyggnadspriset « delas ut till arkitekten i det vinnande projektet. Beställare, arkitekt, stålkonstruktör och stålentreprenör kommer också att tilldelas ett varsitt diplom. Dessutom kommer ett antal hedersomnämnanden att delas ut till övriga finalister.

Juryn 2023 består av

Claes Fahleson
Claes är teknisk doktor i ämnet stålbyggnad med lång erfarenhet som stålkonstruktör. Med sin teoretiska bakgrund och praktiska erfarenhet så har Claes deltagit i många spännande uppdrag där stålbyggnad har varit i fokus.

Helena Glantz
Helena är arkitekt SAR/MSA och driver arkitektkontoret Urban Design, som är specialiserade på komplexa stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Helena är ordförande i Akademin för Arkitektur och har lång erfarenhet av juryarbete.

Carmen Izquierdo
Carmen, arquitecta COAM, arkitekt SAR-MSA, driver idag arkitekturfirman Esencial AB. Hon har varit verksam i 24 år, både i Spanien och i Sverige. Carmen brinner för en arkitektur som för in poesi i vår vardag genom att förena konst och teknik. Carmen har undervisat på Arkitekturhögskolan vid KTH. Hon har varit jury för Kasper Salinpriset och Träpriset, samt ett flertal arkitekturtävlingar. 

Karl-Gunnar Olsson
Karl-Gunnar är civilingenjör och professor i arkitektur och teknik på Chalmers. Han har särskilt intresserat sig för interaktionen mellan arkitekter och ingenjörer i tidiga designskeden och utvecklingen av representationsformer och digitala verktyg för konceptuell design av bärande konstruktioner.

Björn Åstedt
Björn är vd på Stålbyggnadsinstitutet och utbildad civilingenjör samt certifierad stålbyggnadskonstruktör.

Lars Hamrebjörk
Lars är redaktör för tidningen Stålbyggnad sedan många år och även sekreterare för Stålbyggnadspriset.

Kontakt och Frågor

Lars Hamrebjörk, 070-630 22 17, lars@sbi.se

Läs en artikel i Stålbyggnad om vinnaren av Stålbyggnadspriset 2021 – Sofias Bro här!

Statyetten för Stålbyggnadspriset.
Design och 3D-printning i rostfritt stål: Fredrik Hamrebjörk (fredrik.hamrebjork@gmail.com)