Stålbyggnadspriset 2021


Stålbyggnadsinstitutet delar vart annat år ut Stålbyggnadspriset till ett byggnadsverk där man på ett innovativt, miljömässigt hållbart och arkitektoniskt tilltalande sätt utnyttjat stål i konstruktionen. Syftet är att uppmuntra till ett effektivt användande av stål i byggandet och ge upphov till nya idéer och inspirerande lösningar. Stålbyggnadspriset uppmärksammar arkitekter, ingenjörer och företag som utnyttjar stålets egenskaper för att bygga en hållbar framtid.

Nästa Stålbyggnadspris delas ut torsdag 28 oktober 2021 i Stockholm.

Vilka projekt kan nomineras?

  • Anmälda projekt skall ha en stålkonstruktion som är nydanande i sitt utförande. Juryn kommer att bedöma; Funktion, Form, Material, Ekonomi och Teknik.
  • Projekten skall vara byggda i Sverige de senaste tre åren och färdigställda före den första april 2021. Alla slags byggnadsverk kan delta i tävlingen; broar, kontorshus, bostadshus, industribyggnader, arenor m.m.

Nominering

  • Nomineringen av projekt ska vara inskickat senast den 12 april 2021. En skriftlig beskrivning av projektet, där beställare, arkitekt, stålkonstruktör och stålentreprenör står bakom nomineringen, ska vara inskickad inför slutbedömningen. Beskrivningen ska vara utförlig, minst en A4-sida med tyngdpunkt på stålmaterialets betydelse för projektets genomförande. Bifoga nödvändiga ritningar och fotografier av färdig byggnad och av konstruktionen.
  • Alla underlag, fotografier, skisser och ritningar måste vara fria att publicera i tryck och på internet.
  • Använd helst Nomineringsmallen som du kan hämta här.
  • Men du kan även nominera ett projekt genom att mejla till lars@sbi.se (070-630 22 17). Bifoga då en kort beskrivning av projektet, några bilder, samt Arkitekt, Konstruktör och Stålentreprenör.
  • Du kan även klicka här för att få information om Stålbyggnadspriset 2021.

Nomineringsprocess

Bland de nominerade projekten kommer ett urval gå vidare till en slutnominering. Bland de slutnominerade projekten kommer ett antal finalister att tas fram som alla presenteras vid prisutdelningen.

Vinnande projekt

Det vinnande projektet kommer att offentliggöras under Stålbyggnadsdagen 2021 den 28 oktober i Stockholm. Den 3D-printade statyetten »Stålbyggnadspriset « delas ut till arkitekten i det vinnande projektet. Beställare, arkitekt, stålkonstruktör och stålentreprenör kommer också att tilldelas ett varsitt diplom. Dessutom kommer ett antal hedersomnämnanden att delas ut till övriga finalister.

Juryn 2021 består av

Tomas Alsmarker
Tomas är civilingenjör/tekn.lic med en passion för ingenjörskonsten och ett hållbart samhällsbyggande, och driver sedan 2020 egen verksamhet. Tomas har medverkat i juryn för Stålbyggnadspriset sedan 2015.

Rahel Belatchew
Rahel är chefsarkitekt och grundare av Belatchew Arkitekter och har erfarenhet av ett brett spektrum av projekt, från bostäder och kontor till samhällsfastigheter. Rahel har deltagit i juryer för flera prestigefyllda utmärkelser i Sverige och internationellt.

Helena Glantz
Helena är arkitekt SAR/MSA och driver arkitektkontoret Urban Design, som är specialiserade på komplexa stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt. Helena är ordförande i Akademin för Arkitektur och har lång erfarenhet av juryarbete.

Lars Cederfeldt
Lars är stålkonstruktör och pionjär i Sverige för produktion med hjälp av 3d teknik, vinnare av silverbalken 1999. Mest kända projekt, Friends Arena.

Björn Åstedt
Björn är vd på Stålbyggnadsinstitutet
och utbildad civilingenjör samt certifierad stålbyggnadskonstruktör.

Lars Hamrebjörk
Lars är redaktör för tidningen Stålbyggnad sedan många år. Är sekretere för Stålbyggnadspriset.

Kontakt och Frågor

Lars Hamrebjörk, 070-630 22 17, lars@sbi.se

Läs en artikel i Stålbyggnad om Stålbyggnadspriset 2019 här!
Läs en artikel i Stålbyggnad om vinnaren av Stålbyggnadspriset 2019 – Nationalmuseum här!

Statyetten för Stålbyggnadspriset.
Design och 3D-printning i rostfritt stål: Fredrik Hamrebjörk (fredrik.hamrebjork@gmail.com)