Erforderligt brandskydd av stålpelare i fasad

Pris: 300 krMedl.pris: 210 kr

Författare: A Ranby
Utgivningsår: 1994
Artikelnr: R165:1 Kategori: Etikett:

Beskrivning

Dagens stålbyggande kräver snabba och enkla lösningar för att uppfylla alla de olika tekniska och ekonomiska krav som ställs. Inbyggda stålpelare och fasad utgör ett exempel där såväl detaljkrav på erfordeligt brandskydd och mer övergripande krav, som rationell produktion måste tillgodoses.
Stålbyggnadsinstitutet har därför inom ramen för ett större projekt, Brandskydd av Stålkonstruktioner, utfört beräkningar för att verifiera presenterade detaljlösningar med hänsyn till en stålpelares bärförmåga vid brand.