STÅLNÄTVERKET – Tematräff: ÅTERBRUK

Stålnätverket vänder sig till alla som i sin yrkesroll eller som student, kommer i kontakt med stål för byggande och är mellan 18 och 35 år. För att återbruk ska bli vedertaget måste byggbranschen samarbeta i att hitta affärsmodeller med ömsesidig lönsamhet och lära av varandra.
2023-05-31 15:00 - 18:00 | Sista anmälningsdag: 2023-05-29 12:00
Stålbyggnadsinstitutet Kungsträdgårdsgatan 10 111 47 Stockholm

Återbrukat konstruktionsstål bidrar till en mer hållbar byggindustri genom att avsevärt minska klimatpåverkan i förhållande till komponenter av nyproducerat eller till och med återvunnet stål.

Onsdagen den 31 maj bjuder Stålbyggnadsinstitutet (SBI) in till diskussion med intressanta föreläsare som är experter på just återbruk. SBI står även för enklare förtäring.
Vi hoppas att du kommer och deltar i diskussionen!

Om du inte har möjlighet att delta denna gång, men vill ha information om kommande träffar, läs mer och anmäl dig till STÅLNÄTVERKET här. Medlemskapet är kostnadsfritt.


Föreläsare med reservation för ändringar:


Wylliam Husson från ProDevelopment har haft en betydande roll i utvecklingen av svenska branschstandarder för återbruk av konstruktionsstål. Wylliam kommer att ge en bakgrundsbeskrivning av några praktiska utmaningar med att integrera återbruk i byggprocessen, berätta om vilka standarder som finns idag och hur de kan användas vid kvalitetssäkring och märkning av återbrukade stålkomponenter. Wylliam kommer även att visa oss verktyg för oförstörande provning av stålkomponenters hårdhet som används i återbruksprojekt för inledande bedömning av stålkvalitet.


Patrik Bjelovuk, produktspecialist hos Tibnor. Thomas Larsson, inköpschef hos Stena Stål.
Patrik och Thomas har varit drivande i planeringen av återbruksarbete i sina respektive företag och de kommer att dela med sig av sina erfarenheter från sina projekt samt ge sin bild av vad branschen behöver göra för att återbruk av stål ska kunna skalas upp.


Tommy Nilsson är hållbarhets- och återbruksansvarig på Rival.
Tommy kommer att berätta om sina erfarenheter av återbruksinventering och ge sitt perspektiv på vad som behöver beaktas i återbruksprocessen med hänsyn till rivning och demontering.


Meddela eventuell specialkost/allergi i anmälningsformulärets meddelanderuta.

VARMT VÄLKOMMEN!


Anmälningsformulär

Kontaktperson


Jag anmäler följande personer (för- och efternamn): **


* Obligatoriska fält.
** Minst en deltagare måste anges! Glöm ej dig själv om du ska deltaga.