Temporär hemsida

Vi håller på att ta fram en ny hemsida och medan det arbetet pågår så kommer information och funktion vara begränsad. Vi hoppas att ni har överseende med det.

Seminarium för brokonstruktörer – 2019


2019-10-24 | Sista anmälningsdag: 2019-10-23

Program

TidÄmne & föreläsare
09.00-0930Kaffe och nygräddat bröd
09.30-09.45Inledning – Peter Collin, LTU /Ramböll
09.45-10.45FE-modellering av broar – Costin Pacoste, ELU/KTH
10.45-11.00Bensträckare
11.00-12.30Påkörnings-och explosionslaster – Morgan Johansson, Norconsult
12.30-13.30Lunch
13.30-14.15Nya Slussen-utmaningar och lösningar – Dan Svensson, ELU
14.15-15.00Hur kan en brokonstruktör beakta miljö-och hållbarhetsaspekter
15.00-15.30Kaffe
15.30-16.30Vanliga frågor om Eurokod 2 (samt frågornas svar) – Bo Westerberg
16.30Avslutning, önskemål om kommande ämnen

Tid: 24 oktober 2019 kl. 09.00 – 16.30 

Plats: Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm

Kostnad: 4 300 kr exkl. moms för personer anställda på medlemsföretag i SBI eller personliga medlemmar i IABSE, 5 300 kr exkl. moms för övriga deltagare. 
Lunch och kaffe ingår i deltagaravgiften. Ange om du är vegetarian eller allergisk så vi kan ordna rätt lunch för dig.

Till anmälan