Introduktion till EPD och EPD-generator

Miljövarudeklarationer (EPD) ger möjlighet för verstäder och tillverkare att transparent deklarera miljöprofilen för sina produkter.
2022-05-24 12:30 - 13:00 | Sista anmälningsdag: 2022-05-23 23:59
Online via Microsoft Teams

Miljövarudeklarationer (EPD) ger möjlighet för verstäder och tillverkare att transparent deklarera miljöprofilen för sina produkter. Sedan årsskiftet är miljödeklarationer obligatoriskt för många byggnadstyper, en EPD från en tillverkare kommer att i genomsnitt vara 25 % bättre än de basvärden för miljöpåverkan som Boverket tillhandahåller.

Under webinaret går vi igenom vad EPD:er är och beskriver också hur det fungerar att göra egna EPD:er med den EPD-generator som SBI i sammarbete med One Click LCA erbjuder.

Vy ur materialfliken i EPD-generator