Internationell Svetskonstruktör, IWSD 2023

Denna unika utbildning uppfyller kraven från International Institute of Welding, IIW, vilket garanterar omfattande kunskap och hög utbildningskvalitet. Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utfärdar Svetskommissionen diplomet ”International Welded Structures Designer, IWSD”.
2023-03-27 - 2023-12-06 09:00 - 16:00 | Sista anmälningsdag: 2023-02-20 09:00

Målgrupper: Konstruktion, beräkning, produktutveckling, kontroll och provning samt svetsansvariga, IWS, IWT och IWE.

Kursstart 27 mars 2023!

Datum: IWSD-S: (4 träffar) 27–29/3, 24–26/4, 29–31/5 & 26–28/6 – 2023
IWSD-C: (3 träffar) 2–4/10, 6–8/11 och 4–6/12 – 2023

Plats: Weld on Sweden, Framtidsvägen 14, Växjö. Distansdeltagande online är också möjligt!

Lärare: Prof. Nils Stenbacka, Prof. Zuheir Barsoum, Tekn. Lic. Bertil Jonsson, M.Sc. & IWE Ali Bahrami

Rabatt: anställda på SBI:s medlemsföretag erhåller 5 % rabatt på kursavgiften.

Svetsning är den vanligaste och viktigaste hopfogningsmetoden för maskintekniska produkter och stålkonstruktioner. Kunskap om konstruktion och dimensionering är därför en nödvändighet för alla som arbetar med framtagning av svetsade produkter.

Höga krav på produktkvalitet och snabbhet i produktframtagning blir en allt viktigare konkurrensfaktor. För konstruktörer gäller t.ex. att snabb kunna utföra överslagsberäkningar och till kunden förmedla kunskap om hur svetsade konstruktioner beter sig under olika belastningar.

Inom svetsbranschen ökar behovet av gedigen och styrkt kompetens ständigt och krav på internationellt välkänt kunskapsbevis blir allt vanligare.

Denna unika utbildning uppfyller kraven från International Institute of Welding, IIW, vilket garanterar omfattande kunskap och hög utbildningskvalitet. Efter genomförd utbildning och godkänd examinering utfärdar Svetskommissionen diplomet ”International Welded Structures Designer, IWSD”.

IWSD-kompetens öppnar nya och oanade karriärvägar till ett stort antal befattningar och skapar tillväxt och konkurrenskraft inom branschen.

Kursplan finns för två nivåer, Internationell svetskonstruktör på standardnivå, IWSD-S och Internationell svetskonstruktör på omfattande nivå (Comprehensive), IWSD-C.

IWSD-S består av fyra moduler enligt nedan.

Modul 1: Svetsteknik 
Modul 2: Hållfasthetslära
Modul 3: Konstruktion av svetsade produkter
Modul 7: Tillverkning, kostnader, kvalitet och inspektion 

IWSD-C består av modulerna ovan samt nedan tre moduler.

Modul 4: Konstruktion av svetsförband
Modul 5: Konstruktion av svetsade plåtstrukturer
Modul 6: Design for Purpose of Welded Structures