EPD-generator information & demonstration


2021-03-02 | Sista anmälningsdag: 2021-03-02
Seminarium med information om hur användning av EPD-generatorn från SBI och One-Click LCA fungerar.

Seminarium med information om hur användning av EPD-generatorn från SBI och One-Click LCA fungerar. Seminariet börjar med information om miljövarudeklarationer/EPDer och hur ett företag kan skapa egna miljövarudeklarationer. EPD-generatorn visas med ett exempel. Vi svarar också på frågor om EPDer, miljökrav, kostnader, EPD-generator och annat kring miljövarudeklarationer. 

Innehåll

  • Vad är en EPD
  • Varför kommer krav på EPDer nu
  • På vilka sätt kan en EPD skapas
  • Att skapa en EPD med SBI/One Click LCA EPD-generator
  • Koppling mellan Tekla och EPD-generator
  • Kostnader och licenser
  • Frågor

Seminariet är kostnadsfritt.

Företag som tecknar en licens för EPD-generator under Q1 2021 bjuder SBI på en gratis onboarding. Det är ett program där man får utbildning och handledning för att vid avslutningen kunna vara färdig med sin första EPD.